We wrześniu 1939 r. aktor i reżyser Aleksander Bardini wraz z rodzicami i rodziną siostry uciekli przed wojną do Lwowa. Po zajęciu Lwowa przez wojska niemieckie cała rodzina ze względu na żydowskie pochodzenie trafiła do getta. Aleksander wcielony do pracy w obozie, zdołał uciec na stronę aryjską tuż przed akcją likwidacyjną. Jego rodzina miała mniej szczęścia, wszyscy zginęli. Mężczyzna znalazł schronienie i opiekę u sióstr: Julii Aftanasow, Józefy Późniak i Heleny Rudzińskiej, które mieszkały we Lwowie przy ul. Zyblikiewicza. Tam Aleksander doczekał wyzwolenia. W kwietniu 1945 r. mężczyzna ożenił się z Julią i wrócił do pracy w teatrze.