Eleonora Adamczyk mieszkała wraz z mężem Franciszkiem i dziećmi: Celiną, Kazimierzem i Stanisławą w Krężnicy Okrągłej (woj. lubelskie). W czasie II wojny światowej do ich domu przyszła grupa osób pochodzenia żydowskiego z Bełżyc z prośbą o nocleg. Ustalono, że Żydzi będą chronić się u Adamczyków na noc, a w dzień będą ukrywać się w lesie. Na początku lutego 1943 r. żandarmeria niemiecka zrobiła nalot na gospodarstwo i wykryła uciekinierów. Część Żydów zastrzelono w trakcie ucieczki do lasu. Franciszka aresztowano i za udzieloną pomoc rozstrzelano.

Spośród osób, które ukrywały się u Adamczyków zdołała ocaleć żydowska dziewczynka – Stanislava Coubalova.