Edward Adamczyk w czasie II wojny światowej pracował w Borzęcinie (woj. małopolskie) jako sekretarz gminy. Swoją funkcję wykorzystał do niesienia pomocy osobom pochodzenia żydowskiego, poprzez wystawianie im fałszywych dowodów osobistych. Uratował w ten sposób m. in. Blinkę i Różę Schrankówny.