Anna Bednarska (po mężu Wituszek) w czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Zrębin (woj. świętokrzyskie). Żona Jana. W swoim domu ukrywała trzy dziewczynki pochodzenia żydowskiego Batię Nachtigal-Steingarten, Batię Culek i Rut Culek.

Anna Bednarska otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1985 r.