Mieczysława i Zenon Bednarscy w czasie II wojny światowej mieszkali w Warszawie. Wspólnie przez dwa tygodnie ukrywali aktorkę pochodzenia żydowskiego Wierę Gran.