W miejscowości Posada Górna, nieopodal Rymanowa, mieszkała Maria Bolanowska (z d. Filipowicz). Kobieta miała syna Piotra (około 20 lat). W czasie okupacji niemieckiej ukrywała u siebie w domu Żyda – Ajzyka. Ajzyk Bobik z Rymanowa był rówieśnikiem Piotra, z którym chodził wcześniej do szkoły.

W sierpniu 1944 r. Niemcy złapali Bobika, gdy ten szedł polami w kierunku wsi Sieniawy. Miał przy sobie kenkartę Piotra Bolanowskiego – był to dowód na to, od kogo uzyskał pomoc. Żandarmi zabrali Żyda do Posady Górnej, gdzie aresztowali również Bolanowskiego. Obu zabrano na posterunek –  przesłuchiwano ich i bito. Następnego dnia przyszła tam Maria Bolanowska – prosiła o zwolnienie syna: „[…] tam udała się matka prosić, żeby zostawili jej syna, bo nie ma już nikogo, tylko tego Piotrka, w dodatku są żniwa, jest sierpień, ktoś musi jej w polu pomagać. Odzew był taki, że zastrzelili Piotrka, zastrzelili tego Żyda i zastrzelili matkę” (FLV, nagranie audio, sygn.  811_2078, relacja Janiny Bolanowskiej z 16.06.2014 r.).

Marię Bolanowską, jej syna Piotra i Żyda Ajzyka Bobika zamordowano przy cmentarzu dla jeńców rosyjskich. Ciała zakopano w zbiorowej mogile.

 

Bibliografia:

  1. FLV, List od Janiny Bolanowskiej, Rymanów, 28.01.2014 r.
  2. FLV, List od Zofii Buczek, Rymanów, 31.12.2013 r. (fragm.: A. Potocki, Żydzi rymanowscy, Krosno 2000).
  3. FLV, nagranie audio, sygn. 811_2078, relacja Janiny Bolanowskiej z 16.06.2014 r.
  4. FLV, nagranie audio, sygn. 811_0945, relacja Franciszki Wołczańskiej [krewna] z 17.02.2014 r.
  5. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  6. Bolanowski, Posada Górna – przyczynek do dziejów miejscowości, „Rocznik Rymanowa Zdroju” 2000, t. 5.
  7. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  8. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.