Władysław Amarowicz w czasie II wojny światowej mieszkał w okolicy wsi Pantalowice. Pomagał ukrywać się żydowskiej rodzinie Stelcerów.