Wawrzyniec Błoch urodził się 9 sierpnia 1901 r. w miejscowości Dębina (woj. łódzkie). W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Ukrywał dzieci żydowskie w swoim domu. Był zaangażowany w pomoc w dostarczaniu do getta fałszywych dokumentów. Został aresztowany i osadzony w Łodzi, w skutek ciężkich przesłuchiwań zmarł.