Wanda Bodalska w czasie II wojny światowej mieszkała w okolicach Warszawy. Była zaangażowana w siatkę pomocy Żydom, działającą przy Żegocie. Była to najliczniejsza siatka opiekuńcza utworzona przez Polską Partię Socjalistyczną – Wolność, Równość, Niepodległość (PPS-WRN) a inicjatorem byli Julian i Halina Grobelni. Wanda była odpowiedzialna za przekazywanie dokumentów i pieniędzy. Kontaktowała się również z obozem pracy przymusowej w Skarżysku.