Barbara Olędzka urodziła się w Łowiczu, gdzie jej rodzice Helena i Michał Dąbrowscy prowadzili piekarnię. Po śmierci ojca do domu przy ul. Kilińskiego przeprowadzili się dziadkowie Barbary -Helena i Bolesław Kaczmarek aby pomóc w prowadzeniu piekarni. Rodzina wspólnie ukrywała w domu 4 osoby pochodzenia żydowskiego o nazwisku Baum.

ZDJĘCIA

  • Barbara Olędzka

    Barbara Olędzka