Tomasz Baran w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Januszkowice (woj. podkarpackie). Był zaangażowany w pomoc Żydom.