Paweł Bodnar urodził się 30 marca 1922 r. w Roztoce (obecnie Ukraina), syn Aleksandra i Anny (z d. Antoniuk). W 1941 roku został wywieziony na roboty do Niemiec. Pracując w Centrali Handlowej Aushengier und Kempiński w Berlinie dostarczał żywność pracującym tam Żydówkom.