Pani Boczek w czasie II wojny światowej pomagała żydom ukrywając ich. Przez kilka miesięcy udzieliła schronienia oraz wspierała żywnościowo dwie żydówki z Pruszkowa, Batję Klig i jej matkę Chanę Wilner.