Pani Biernat w czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Kretowce koło Zbaraża (obecnie Ukraina). Była zaangażowana w pomoc rodzinie żydowskiej.