Pan Bobotek w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Nieborów (woj. łódzkie). Był zaangażowany w pomoc Żydówce – Miriam Chasson.