Pan Balczyniuk w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Dulcza Mała (woj. podkarpackie). Pomagał urywać się Żydowi Edwardowi Rosenblatowi.