Natalia Abram z Radomska (woj. łódzkie) od stycznia 1943 r. ukrywała zbiegłą z miejscowego getta, rodzinę żydowską. Za tę pomoc w maju 1943 r. kobieta została aresztowana i skazana na karę śmierci. Ostatecznie kara została zamieniona na 5 lat ciężkiego więzienia w Brzegu. Powodem zmiany był fakt, że rodzina Natalii od początku okupacji została wpisana na Volkslistę.