Michał Błocki wraz z synami w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Kobryń (obecnie Białoruś). Ojciec Romana, Zbigniewa i Waldemara. Cała czwórka była zaangażowana w pomoc osobom pochodzenia żydowskiego, m. im. dostarczanie żywności, ukrywanie, zorganizowanie ucieczki.