W czasie okupacji ks. Władysław Grobelny był wikariuszem parafii w Kobryniu. Razem z proboszczem, ks. Janem Wolskim, został oskarżony o udzielanie pomocy Żydom. Obu aresztowała najprawdopodobniej policja białoruska, która współpracowała z gestapo. Przez sześć tygodni duchowni przebywali w więzieniu przy ul. Brzeskiej.

15 października 1942 r., tj. podczas likwidacji getta, ks. Grobelnego i ks. Wolskiego dołączono do kolumny Żydów prowadzonej w stronę Lasu Borysowskiego pod Kobryniem. Tam były przygotowane doły, do których wrzucono wszystkich zamordowanych.

W 1944 r. doły zostały rozkopane przez więźniów i jeńców sowieckich, którzy następnie spalili ciała.