Kazimierz Bacia był lekarzem internistą. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Brał udział w akcjach pomocy Żydom. W czasie domowych wizyt lekarskich przekazywał im m.in. lekarstwa, ubrania, żywność i pieniądze.