PRZEJDŹ DO TREŚCI, PRZEJDŻ DO MENU

KARTKA Z KALENDARZA – KS. JÓZEF KUCZEK

Jesteś tu:

Kanonik parafii Mała, pseudonim „Bies”, był kapelanem Armii Krajowej Placówki Dębica. Kiedy 1942 roku objął obowiązki proboszcza, na szeroką skalę rozpoczęła się jego pomoc wszystkim ofiarom terroru niemieckiego, które znalazły się w jego okręgu. Byli to głównie wysiedleńcy z Zamojszczyzny i poznańskiego,  członkowie PPR oraz Żydzi. Wystawiał im fałszywe metryki urodzenia i świadectwa chrztu. Na stałe, na plebanii ukrywał sąsiada Józefa Serafina.

Kartka z kalendarza – ks. Józef Kuczek

OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ

KONTAKT
Instytut Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017.”

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

MSZ RP logo