Józef Kubik, podobnie jak dwóch innych Józefów: Mech i Ochał, mieli nieszczęście mieszkać pod lasem. „Skoro mieszkają pod lasem, to na pewno pomagają Żydom, co się tam ukrywają” – dedukowali Niemcy. „A skoro im pomagają, to – zgodnie z prawem – kara musi być” – rozumowali. I tak oto jedynie na podstawie domniemania 6 lipca 1943 roku Niemcy zamordowali trzech Józefów z Zagorzyc w powiecie ropczyckim.