Józef Bernatowicz (urodził się 10 stycznia 1879 r. w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Syn Antona i Ewy z d. Buhalska) i Anna Bernatowicz (z d. Halujko, urodziła się 13 lipca 1879 r. w Przemyślu, woj. podkarpackie. Córka Wasyla i Anastazji z d. Hamadiuk). W czasie II wojny światowej mieszkali we Lwowie (Ukraina). Przez 9 miesięcy w swoim domu ukrywali dziewięć osób pochodzenia żydowskiego Szymona, Liliannę, Ritę i Annę Gotesman, Barbarę Kampf, Karolinę Karol, Szela Fridberga, Mariana Neu oraz Henryka Haubera.