Józef Bobik w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Majdan Pieniacki (obecnie Ukraina). Ukrywał w specjalnym schronie kilka osób o pochodzeniu żydowskim.