Józef Błąd w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Łowisko (woj. podkarpackie). Dostarczał żywność osobie pochodzenia żydowskiego – Izaakowi Slisynbergowi.