Janina Barańska urodziła się 12 grudnia 1905 r. w Warszawie. W czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Rubieżewicze (Białoruś). Matka Stanisława (ur. 28 sierpnia 1927 r. w Warszawie). Wysyłała żywność i lekarstwa do getta w Rubieżewiczach. Razem z synem Stanisławem ukrywała i opiekowała się żydowską dziewczynką  Diną Patlaszenko (z d. Postbrief) . Janina zmarła 16 grudnia 1974 r.

Janina Barańska z synem Stanisławem otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1993 r.