Jan Bocheński w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Wraz z przyjaciółmi był zaangażowany w pomoc dla 26-ciu żydów. Jan sprzedał swoją działkę w Parysewie aby zdobyć pieniądze na opłacenie mieszkań dla żydów. Oddał swoje mieszkanie w Warszawie na ulicy Sapieżyńskiej 21 aby Żydzi mogli się tam ukryć.