Henryk i Julia Białek w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Kupienin (woj. małopolskie). Rodzice Zuzanny. Przez kilka miesięcy dostarczali żywność siedmioosobowej rodzinie pochodzenia żydowskiego.