Numer obozowy: 44 105. Wcześniej: Helena Kuciel, urodzona w Pile Kościeleckiej 22 października 1907 roku, jeszcze za niewolnej Polski. Gdy po chwili oddechu przyszła kolejna okupacja, kobieta ukryła u siebie trzy osoby pochodzenia żydowskiego. Wysłannicy Hitlera przyszli po nią w maju 1943 roku. Aresztowana za złamanie prawa okupacyjnego, czyli za udzielenie schronienia ludziom, trafiła do więzienia w Katowicach. Krótko potem skierowano ją do Auschwitz. Tam – w świetle prawa – zginęła.