Helena Bilecka w czasie II wojny światowej mieszkała w Wołominie (woj. mazowieckie). Uczestniczyła w akcji wyprowadzania Żydów z warszawskiego getta, która była kierowana przez małżeństwo Legieców z „frakcji krajowej” PPR. Dostarczała żywność ludności żydowskiej.