Filipina i Teofil Bobrowniccy wraz synem Andrzejem (ps. „Jastrzębowski”, „Jastrzębski”, ur. w 1920 r.) w czasie II wojny światowej mieszkali w Warszawie. Udzielili schronienia młodemu żydowskiemu małżeństwu ze Lwowa oraz Żydowi Icchakowi Borensztajnowi.

Andrzej był żołnierzem Kedywu AK (żoliborska grupa dywersji). Był zaangażowany w pomoc Żydom z getta warszawskiego, gdzie dostarczał żywność i broń. Wyprowadził z getta Icchaka Borensztejna, ukrył go w mieszkaniu u rodziców.