Ferdynand Arczyński urodził się 8 grudnia 1900 r. w Krakowie. Był jednym z inicjatorów powstania Rady Pomocy Żydom. Referat, którym zajmował się w „Żegocie” zajmował się wyrabianiem fikcyjnych dokumentów dla Żydów. Otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1965 r. Zmarł 16 lutego 1979 w Warszawie.