Bogdan Bobkiewicz urodził się 19 czerwca 1927 r. W czasie II wojny światowej mieszkał w Częstochowie. Był zaangażowany w pomoc Żydom.