Eleonora Goleń (z d. Wojnarowicz) mieszkała z mężem Stanisławem w Niegłowicach k. Jasła. W czasie okupacji jej mąż pracował w Harklowej i nie przebywał w domu. Latem 1942 r. przyprowadzono do Eleonory 10-letnią żydowską dziewczynkę, Annę Parzyczewską. Jej ojciec był fryzjerem w Bieczu i przed wojną Eleonora odwiedzała jego zakład – znała więc rodzinę Parzyczewskich. Za zgodą męża postanowiła przyjąć Annę pod swój dach.

Eleonora i Anna zostały aresztowane przez gestapo i przewiezione do więzienia w Jaśle wskutek donosu w grudniu 1942 r. Dziewczynkę rozstrzelano 10 grudnia, a Eleonorę 5 stycznia 1943 r., tj. po miesięcznym śledztwie. Jej egzekucja miała charakter pokazowy. Zginęła pod murem jasielskiego więzienia. Po egzekucji Niemcy nie pozwolili zabrać ciała kobiety. Miejsce jej pochówku pozostało nieznane.

Bibliografia:

  1. Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945 (Poles rescuing Jews in the Rzeszów Region in the years 1939-1945), oprac. E. Rączy, I. Witowicz, teksty wstępne E. Rączy, tłum. S. Bińczycki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Rzeszów 2011.
  2. [Strona internetowa:] http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/60415/1-21347.pdf, dostęp: 21.04.2015 r.
  3. [Strona internetowa:] http://krzyprzy.zso4.gliwice.pl/zaglada/sprawiedliwi/sprawiedliwi.htm, dostęp: 20.11.2014 r.
  4. [Strona internetowa:] http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/385,golen-eleonora/, dostęp: 21.04.2015 r.
  5. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 21.04.2015 r.