Tadeusz Bednarczyk w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. W 1940 r. pomógł wyprowadzić z getta mężczyznę pochodzenia żydowskiego Szmula Zygielbojma ps. Artur, członka Rady Narodowej RP w Londynie.