Józefa Bednarek w czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Z zawodu kucharka. Organizowała schronienie dla dwóch kobiet pochodzenia żydowskiego, Urszuli Szyszko i Heleny Bienensztok.

Józefa Bednarek otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 2017 r.