PRZEJDŹ DO TREŚCI, PRZEJDŻ DO MENU

אודות הפרויקט

Jesteś tu:

קורא נכבד,

אתר אינטרנט זה נבנה במסגרת פרויקט בשם „זיכרון וזהות – מרכז המידע הבינלאומי”. הפרויקט מתרכז בהפצת מידע על עמדות הפולנים כלפי העם היהודי במלחמת העולם השנייה. באתר זה תוכל לעיין במאגרים היסטוריים רבי היקף, פרי מחקרים שנערכו במשך שנים רבות ע”י הקרן לוקְס וריטטיס (Lux Veritatis) שמנגישים תמונת העולם דאז בהיבט ההיסטורי והחברתי. אם אתה מכיר סיפורים של פולנים שהצילו אוכלוסייה יהודית בזמן מלחמת העולם השנייה, אני מזמינים אותך לחלוק אתנו סיפורם.

„משימה ציבורית זו ממומנת בשיתוף המשרד לענייני חוץ הפולני במסגרת התחרות דיפלומטיה ציבורית 2017 – סעיף „שיתוף הפעולה בתחום דיפלומטיה ציבורית 2017”.

„הפרסום משקף את הדעות של המחבר בלבד ואין לזהותן עם העמדה הרשמית של המשרד לענייני חוץ הפולני”.

היצירות מונגשות מתוקף רישיון Creative Commons זכויות יוצרים 3.0 פולין. זכויות מסוימות שמורות לקרן לוקס וריטטיס. היצירה הוכנה במסגרת התחרות דיפלומטיה ציבורית 2017 – סעיף „שיתוף הפעולה בתחום דיפלומטיה ציבורית 2017”. מותר להשתמש ביצירה בתנאי של שמירה על מידע הנ”ל, כולל המידה על הרישיון, על בעלי זכויות ועל התחרות דיפלומטיה ציבורית 2017 – סעיף „שיתוף הפעולה בתחום דיפלומטיה ציבורית 2017”.

ספר את סיפורך

ליצירת קשר
Instytut Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II

„משימה ציבורית זו ממומנת בשיתוף המשרד לענייני חוץ הפולני במסגרת התחרות דיפלומטיה ציבורית 2017 – סעיף „שיתוף הפעולה בתחום דיפלומטיה ציבורית 2017”.

„הפרסום משקף את הדעות של המחבר בלבד ואין לזהותן עם העמדה הרשמית של המשרד לענייני חוץ הפולני”.

MSZ RP logo