Stefan Boćkowski w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Mąż Renaty. Zorganizował dokumenty oraz miejsce schronienia kobiecie pochodzenia żydowskiego Chaji Sarze Wroncberg oraz jej córce Halinie Wroncberg.