Adam, Anna i Paweł Boćkowscy w czasie II wojny światowej mieszkali w miejscowości Tykocin Kolonia (woj. podlaskie). Wspólnie przez pewien czas ukrywali żydowskie małżeństwo Brzezińskich wraz z dwuletnią córką.