Kazimierz Ben w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Świętomarz (woj. świętokrzyskie). Organizował transport oraz dostarczał pożywienie osobom pochodzenia żydowskiego w tym Kalibowi Szachter Goldiemu.

Kazimierz Ben otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 2016 r.