Stanisław Benduch urodził się 18 lipca 1923 r. we wsi Wyczerpy Dolne (obecnie część miasta Częstochowa) gdzie mieszał w czasie II wojny światowej. Syn Władysława i Heleny (z d. Radecka). Przez kilka miesięcy dostarczał żywność osoba pochodzenia żydowskiego pracującym w fabryce Pelcer Aparatenbaum w Częstochowie.