Karol Chraca był odważnym mieszkańcem Wróblówki. 20 maja 1942 r. rozstrzelano go na dziedzińcu w pobliskim Czarnym Dunajcu. Karol poniósł śmierć za dostarczanie jedzenia do getta. Wraz z nim zginęły dwie osoby narodowości żydowskiej: Józef Lehrer i jego córka Reszka. Wszyscy troje zostali pochowani na cmentarzu żydowskim, z którego po wojnie ekshumowano ciało Karola Chracy. W chwili śmierci miał 46 lat.