Franciszek Chybowski (ur. 1883 r.) mieszkał z żoną Julią (ur. 1889 r.) w niewielkiej wsi Rzędowice* (powiat Miechów, gmina Książ Wielki). 5 marca 1943 r. Chybowscy zostali rozstrzelani za pomoc osobom pochodzenia żydowskiego. Ich ciała pochowano na cmentarzu w Książu Wielkim.

 

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/2035.
  2. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 2007.
  3. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  4. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968.
  5. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014.
  6. Those Who Risked Their Lives, red. A. Poray, Chicago 2007.
  7. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  8. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  9. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 05.11.2014 r., [Chybowska Julia; Chybowski Franciszek].

 

uwagi:

* W Those Who Risked Their Lives (red. A. Poray, Chicago 2007, s. 22) i na portalu  www.straty.pl (dostęp: 05.11.2014 r.) podano, że miejscowość nazywała się Rzedowice.