Józef Dybek pochodził ze wsi Kłyżów k. Niska. W czasie wojny należał do Armii Krajowej i pracował jako urzędnik gminy w Nisku, gdzie odpowiadał za wydawanie kenkart. Wykorzystywał swoje stanowisko, aby dostarczać podziemiu fałszywe dokumenty.

W 1943 r. gestapo rozpoznało w jednym z miast żydowskie małżeństwo Bocków, które posługiwało się kenkartami wystawionymi na nazwisko Sudoł. Niemcy zabrali dokumenty, a małżonków zamordowali. W 1944 r. przyjechali do urzędu w Nisku i aresztowali Józefa Dybka, który wydał przechwycone dokumenty. Józef został stracony. Pozostawił żonę i osierocił dwóch synów.

Bibliografia:

  1. M. Paul, Patterns of Cooperation, Collaboration and Betrayal: Jews, Germans and Poles in Occupied Poland during World War II, Toronto 2010.
  2. Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945  (Poles rescuing Jews in the Rzeszów Region in the years 1939-1945), oprac. E. Rączy, I. Witowicz, teksty wstępne E. Rączy, tł. S. Bińczycki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Rzeszów 2011.
  3. E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008.
  4. [Strona internetowa:] https://groups.yahoo.com/neo/groups/JewsandPoles/conversations/topics/3465?var=1, dostęp: 18.03.2015 r.5. [Strona internetowa:] http://www.savingjews.org/annex.htm, dostęp: 18.03.2015 r.