Aleksander Dudkiewicz mieszkał w Gniazdowie (powiat węgrowski). W czasie okupacji ukrywał u siebie żydowskiego uciekiniera o nazwisku Frydman. Jesienią 1942 r. Dudkiewicz i jego podopieczny zostali zamordowani przez Niemców.

Bibliografia:

  1. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 2007.
  2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  3. S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968.
  4. E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, „Dam im imię na wieki” (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford – Treblinka 2011.
  5. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  6. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  7. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.

Uwagi:

* Także Dutkiewicz – por. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 23.