– Ty polska świnio, co ty tu wyrabiasz?! – wrzasnął nad uchem Czesława Lucia niemiecki strażnik. Polak ukradkiem przekazywał akurat jedzenie swoim żydowskim współwięźniom. Wartownik zaczął gwałtowanie okładać Polaka. Kiedy przestał, mężczyzna już nie żył. Miał 35 lat. Skąd pochodził? Tego w niemieckich aktach z obozu koncentracyjnego w Mauthausen (filia Linz III) nie znaleziono. Odnotowano jedynie jego numer obozowy: 92387, i datę śmierci: 13 listopada 1944 roku.