Witold Benedyktowicz adwokat i jego siostra Zofia Benedyktowicz w czasie II wojny światowej mieszkali w Warszawie. Wspólnie pomagali osobom pochodzenia żydowskiego w ucieczce z getta warszawskiego oraz organizowali tym osobom schronienie.