Roman Balewicz urodził się w 1904 r. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie przy ul. Młynarskiej. Mąż Kazimiery (ur. 1902 r.) ojciec Danuty i Zofii. W swoim domu przez dwa dni ukrywali Żyda, którego Wincenty Gołębiewski wyprowadził z getta warszawskiego.