Leokadia Daglis mieszkała we wsi Mierzańce niedaleko miasta Ejszyszki (byłe ZSRR) i pomagała Żydom ukrywającym się w lesie. Pochodzili oni z miejscowości Raduń (powiat Lida). Dom Leokadii był usytuowany w pobliżu wspomnianego lasu. Żydzi często przychodzili do Leokadii Daglis i prosili o jedzenie. Leokadia nie odmawiała im pomocy.

W marcu 1942 r., podczas kolejnego spotkania Leokadii z ukrywającymi się Żydami, nadjechali Niemcy. Żydzi zaczęli uciekać i w tym pośpiechu zostawili u kobiety dziecko. Przybyły pod dowództwem Kleitnera pododdział żandarmów z gestapo rozstrzelał oboje. Egzekucja została wykonana pod pretekstem doraźnej pomocy Żydom oraz ukrywania żydowskiego dziecka.

 

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/1862.
  2. IPN BU 392/2034.
  3. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  4. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014.
  5. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  6. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  7. [Strona internetowa:] http://kurierwilenski.lt/2013/10/11/zajscia-w-ejszyszkach-po-zagladzie-zydow/, dostęp: 07.10.2015 r.

 

uwagi:

* J. Hera (Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014, s. 182) podaje nazwisko Dagis, a W. Bielawski (Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 21) Daglys. Źródła podają też inną nazwę miejscowości – zob.: J. Hera, dz. cyt.. – Mirzaniec; S. Wroński, M. Zwolak (Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971, s. 405) –  Mirzańce; IPN BU 392/1862 – Mirzance; portal http://kurierwilenski.lt/2013/10/11/zajscia-w-ejszyszkach-po-zagladzie-zydow/, (dostęp: 07.10.2015 r.) – Wierzańce. W:  W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988 r., s.191 pojawia się także stwierdzenie, że Leokadia była litewską katoliczką.