Ksiądz Franciszek Garncarek był proboszczem parafii pw. św. Augustyna w Warszawie. W październiku 1939 r. został osadzony w więzieniu na Pawiaku. Zwolniono go jeszcze w tym samym miesiącu.

Po utworzeniu getta kościół św. Augustyna znalazł się na jego terenie. Początkowo nie było zakłóceń w funkcjonowaniu parafii. Wkrótce jednak została ona zamknięta. Ksiądz Garncarek nadal na niej przebywał. Przy współpracy z AK pomagał Żydom wydostać się z getta. Za udzielaną pomoc został zastrzelony 20 grudnia 1943 r. na terenie parafii znajdującej się poza gettem. Z kościoła św. Augustyna zrobiono magazyn, a następnie stajnię.

Ksiądz Leon Więckowicz był w tym czasie wikarym w parafii św. Augustyna. Pomagał Żydom, za co został aresztowany 3 grudnia 1942 r. Zmarł 4 sierpnia 1944 r. w obozie w Gross-Rosen.

Bibliografia:

 1. IPN BU 392/1508 (na podst. GKBZH WB VI 1372).
 2. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 2007.
 3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
 4. K. Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945, Warszawa 1981.
 5. E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, „Dam im imię na wieki” (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford – Treblinka 2011.
 6. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
 7. Those Who Risked Their Lives, red. A. Poray, Chicago 2007.
 8. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy –Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
 9. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
 10. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 01.10.2015 r.
 11. [Strona internetowa:] http://swaugustyn.pl/index.php/parafia/historia/, dostęp: 22.04.2015 r.